Chính Sách Và Quy Định Chung

Cảm ơn các Quý khách và đối tác của Lienviettravel đã truy cập vào website www.lienviettravel.vn.
Xin hãy đọc kỹ những điều khoản và chính sách  sau đây trước khi sử dụng website để hạn chế
những hành vi vi phạm không đáng có. Những điều khoản và chính sách sau được áp dụng cho toàn
bộ những nội dung bao gồm tất cả hình ảnh, âm thanh, đồ họa, chữ viết được công khai trên website
www.lienviettravel.vn và đã được bảo hộ bản quyền bởi Công ty TNHH Thương mại và Du lịch
quốc tế Liên Việt, mọi hành vi vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào đều được coi là vi phạm pháp
luật. Truy cập và sử dụng website vào mọi mục đích đều được coi là đã chấp nhận các điều khoản
và chính sách của Công ty.
Điều kiện hạn chế
Quyền bảo hộ bản quyền của tất cả các nội dung trên website đều thuộc quyền sở hữu của Công ty
TNHH Thương mại và Du lịch quốc tế Liên Việt. Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được cho phép
bởi Công ty, Quý khách có thể xem, thực thi, in ấn và tải về các văn bản, ấn phẩm được đăng tải
trên website với mục đích cá nhân và phi thương mại. Đối với những hình ảnh đã có dấu bản quyền
của Công ty, Quý khách không được phép xóa bỏ hoặc làm mờ những đồ họa mang tính chất đánh
dấu bản quyền của Công ty, cũng như khi trích dẫn, Quý khách đảm bảo phải có liên kết trực tiếp
tới website của Công ty dưới danh nghĩa nội dung gốc. Quý khách không được phép chỉnh sửa bất
cứ tài nguyên nào và không được sao chép, phát tán, trao đổi, nhượng quyền, buôn bán bất cứ nội
dung nào thuộc quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo hộ bản quyền của Công ty.
Đối với các văn bản, ấn phẩm, hình ảnh Công ty khai thác từ các đối tác khác với mục đích mở rộng
website, Quý khách được phép sử dụng các nội dung với điều khoản và chính sách từ những đối tác
đó của Công ty. Công ty không liên quan cũng như không nhận trách nhiệm các tranh cãi, mâu
thuẫn phát sinh giữa Quý khách và các đối tác liên quan. Mọi nội dung Công ty đăng tải lên website
đều hợp lệ và tuân thủ pháp luật.
Tiêu chuẩn dịch vụ.
Website www.lienviettravel.vn được Công ty sử dụng với hình thức là một kênh thông tin, trong đó
Quý khách có thể tham khảo về chất lượng sản phẩm cũng như kiểm tra mức độ uy tín của Công ty.
Mọi thông tin về sản phẩm hay Công ty trên website đã được đảm bảo tính chính xác bởi các cơ
quan chức năng và các cơ quan pháp luật có thẩm quyền. Mọi góp ý cũng như khiếu nại từ phía
Quý khách về các nội dung được đăng tải trên website, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua thông
tin đã được công khai hoặc qua mục Liên hệ trên trang chủ.
Cam kết về chất lượng:
Với hệ thống quản lý dịch vụ hiện đại và mối quan hệ từ nhiều năm qua với đối tác, quý khách luôn
được phục vụ với chất lượng dịch vụ tốt nhất với giá cả cạnh tranh, sản phẩm, dịch vụ độc đáo.
Chính sách chăm sóc khách hàng: Các yêu cầu quý khách sẽ được trưởng bộ phận hoặc phòng chăm
sóc khách hàng tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.
Các trường hợp bất khả kháng:
Lienviettravel không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý
do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình,
khủng bố, rối loạn chính trị. Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp
dịch vụ liên quan.
Những thay đổi
www.lienviettravel.vn có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang web này hoặc nội dung của
nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà
không cần phải đưa ra thông báo trước.

Stop