Chính Sách Vận Chuyển Và Giao Nhận

1. PHƯƠNG THỨC XÁC NHẬN BOOKING
Xác nhận booking online qua email sau khi nhận đặt cọc
Việc xác nhận booking sẽ được diễn ra trong vòng 24 tiếng sau khi nhận được thông tin và xác nhận
đặt cọc dịch vụ.
2. PHÁT SINH CHẬM TRỄ DO LỖI KHÁCH QUAN
Lienviettravel sẽ gửi email thông báo và gọi điện trực tiếp cho khách hàng.
Thông báo cụ thể về những phát sinh, khó khăn khách quan còn vướng mắc trên tinh thần đàm
phán, thỏa thuận đôi bên.
Thỏa thuận thay đổi lịch trình hoặc thực hiện quy trình hủy booking theo yêu cầu của khách hàng
và được hưởng các chính sách của Công ty (Trả cọc hoặc bồi thường nếu có)
Trong trường hợp bất khả kháng do thiên tai, lũ lụt, chiến tranh… Lienviettravel không chịu trách
nhiệm về những thiệt hại dựa trên mức độ booking đã xác nhận.

Stop